Αναλαμβάνουμε την ανακύκλωση των παλιών σας toner και μελλανοδοχείων.